Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12750-12850 đ/kg
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 9/1/2019: DAP xanh Hồng Hà 64% chào 12750-12850 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí