Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/10/2019: Giá DAP giảm
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 7/10/2019: Giá DAP giảm

Ngày 7/10, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh hồng hà, 64% ở mức 11000-11100 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 10200 đ/kg; và DAP Đình Vũ xanh giảm xuống mức 8600 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

7/10/2019

5/10/2019

DAP xanh hồng hà, 64%

11000-11100

11000-11100

DAP xanh Tường Phong 64%

10200 (giá ký quỹ 10150, nhận hàng tháng 10)

10200 (giá ký quỹ 10150, nhận hàng tháng 10)

DAP Đình Vũ xanh

8600

8700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo