Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá ure không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá ure không đổi

Ngày 6/9, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán Ure Phú Mỹ ở mức 6850-6950 đ/kg và ure Cà Mau ở mức 6950-7000 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

6/9/2019

5/9/2019

Ure Phú Mỹ

6850-6950 (Sài Gòn; Bình Dương); 6800 (lệnh tại nhà máy)

6850-6950 (Sài Gòn; Bình Dương); 6800 (lệnh tại nhà máy)

Ure Cà Mau

6950-7000 (Sài Gòn); 6900 (lệnh mới tại nhà máy ngày 19/8)

6950-7000 (Sài Gòn); 6900 (lệnh mới tại nhà máy ngày 19/8)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo