Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 6/9/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 6/9, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh 64% (Hubei Sanning, Apromaco) ở mức 11000 đ/kg, DAP đen 64% (Hubei Sanning, Apromaco) giá 10800 đ/kg; và DAP Đình Vũ xanh ở mức 8800 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

6/9/2019

5/9/2019

DAP xanh 64% (Hubei Sanning, Apromaco)

11000

11000

DAP đen 64% (Hubei Sanning, Apromaco)

10800

10800

DAP Đình Vũ xanh

8800

8800

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo