Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/10/17: Giá Urea duy trì cao

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/10/17: Giá Urea duy trì cao

Ngày 31/10, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau tạm giữ ở mức 6800-7100 đ/kg và 6600-7100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

31/10/17

30/10/17

Ure Phú Mỹ

6800-7100 (hàng ít)

6800-7100 (hàng ít)

Ure Cà Mau

6700-7000 (hàng ít)

6700-7000 (hàng ít)

Ure Hà Bắc

6400

6400

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo