Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/10/17: Giá Kali không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/10/17: Giá Kali không đổi

Ngày 31/10, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Nga (miểng), Kali Israel (miểng) lần lượt chào bán ở mức 6900-7000 đ/kg và 7050 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

31/10/17

30/10/17

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7000

6900-7000

Kali Nga (miểng)

6900-7000

6900-7000

Kali Israel (miểng)

7050 (tùy lượng)

7050 (tùy lượng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo