Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/08/17: Giá Urea không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/08/17: Giá Urea không đổi

Ngày 31/08, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 5900-6150 đ/kg và 5900-6000 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

31/08/17

30/08/17

Ure Phú Mỹ

5900-6150 (kho Cần Thơ 5900)

5900-6150 (Kho Cần Thơ 5900)

Ure Cà Mau

5900-6000 (giá lệnh nhà máy 5600)

5900-6000 (giá lệnh nhà máy 5600)

Ure Hà Bắc

5600-5700

5600-5700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo