Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/01/18: Giá Urea chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 31/01/18: Giá Urea chững

Ngày 31/01, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 6850-7050 đ/kg và 6900-7100 đ/kg; Urea Hà Bắc ở mức 6600-6700 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

31/01/18

30/01/18

Ure Phú Mỹ

6850-7050 (tại kho trung chuyển TNB 6800

6850-7050 (tại kho trung chuyển TNB 6800)

Ure Cà Mau

6900-7100 (giá ngoài lệnh nhà máy 6950-7000)

6900-7100 (giá ngoài lệnh nhà máy 6950-7000)

Ure Hà Bắc

6600-6700

6600-6700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo