Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2018: Giá Kali không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/7/2018: Giá Kali không đổi

Ngày 30/7, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Israel (miểng) chào bán ở mức 7100 đ/kg; Kali Nga miểng ở mức 7000 đ/kg.

 Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

30/7/2018

28/7/2018

Kali Phú Mỹ (miểng)

7000-7100

7000-7100

Kali Nga (miểng)

7000

7000

Kali Israel (miểng)

7100

7100

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo