Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/17: giá Kali ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/5/17: giá Kali ổn định

Ngày 30/05, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Nga (miểng), Kali Israel (miểng) lần lượt chào bán ở mức 6600-6700 đ/kg và 6800 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

30/05/17

29/05/17

Kali Phú Mỹ (miểng)

6700-6750

6700-6750

Kali Nga (miểng)

6600-6700

6600-6700

Kali Israel (miểng)

6800

6800

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo