Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/06/18: Giá tạm giữ
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 30/06/18: Giá tạm giữ

Ngày 30/06, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% ở mức 12250-12300-12400 đ/kg; DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 12000 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

30/06/18

29/06/18

DAP xanh Hồng Hà, 64%

12250-12300-12400 (Nguyễn Phan chào 12400)

12250-12300-12400 (Nguyễn Phan chào 12400)

DAP xanh Tường Phong 60%

11100-11200 (kho)

11100-11200 (kho)

DAP xanh Tường Phong 64%

12000 (hàng ít)

12000 (hàng ít)

DAP Đình Vũ 16-45

9450

9450

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo