Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/10/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 3/10/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 3/10, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh hồng hà, 64% ở mức 11000-11200 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 10300 đ/kg; và DAP Đình Vũ xanh ở mức 8700 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

3/10/2019

2/10/2019

DAP xanh hồng hà, 64%

11000-11200

11000-11200

DAP xanh Tường Phong 64%

10300

10300

DAP Đình Vũ xanh

8700

8700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo