Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/09/17: Giá Urea tạm giữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/09/17: Giá Urea tạm giữ

Ngày 29/09, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau tạm giữ ở mức 6900-7100 đ/kg và 6800-7000 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

29/09/17

28/09/17

Ure Phú Mỹ

6900-7100 (hàng ít)

6900-7100 (hàng ít)

Ure Cà Mau

6800-7000 (hàng ít)

6800-7000 (hàng ít)

Ure Hà Bắc

6400

6400

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo