Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/09/17: Giá DAP tạm giữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/09/17: Giá DAP tạm giữ

Ngày 29/09, tại Trần Xuân Soạn, giá DAP xanh Hồng Hà 64% ở mức 11400-11500 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

29/09/17

28/09/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

11400-11500 (chỉ mức giá 11200-11250 được chấp nhận)

11400-11500 (chỉ mức giá 11200-11250 được chấp nhận)

DAP xanh Tường Phong 64%

11000 (Sài Gòn); 10900 (Cần Thơ)

11000 (Sài Gòn); 10900 (Cần Thơ)

DAP Đình Vũ 16-45

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo