Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/04/17: Giá DAP chững, giao dịch yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 29/04/17: Giá DAP chững, giao dịch yếu

Ngày 29/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% lần lượt chào bán ở mức 9600 đ/kg và 9100-9200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

29/04/17

28/04/17

DAP xanh hồng hà, 64%

9600

9600

DAP xanh Tường Phong 64%

9100-9200

9100-9200

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo