Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/9/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 28/9, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP Đình Vũ đen ở mức 8700 đ/kg, DAP Lào Cai đen giá 8750 đ/kg; và DAP Hàn Quốc đen ở mức 13700-14200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

28/9/2019

27/9/2019

DAP Đình Vũ đen

8700

8700

DAP Lào Cai đen

8750

8750

DAP Hàn Quốc đen

13700-14200 (kho Long An, giá 13700 lượng trên 400 tấn)

13700-14200 (kho Long An, giá 13700 lượng trên 400 tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo