Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/6/17: Giá DAP tạm thời ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/6/17: Giá DAP tạm thời ổn định

Ngày 28/06, tại chợ Trần Xuân Soạn, DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% lần lượt chào bán ở mức 9500 đ/kg và 9100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

28/06/17

27/06/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

9500 (Nguyễn Phan, Long Hải)

9500 (Nguyễn Phan, Long Hải)

DAP xanh Tường Phong 64%

9100 (9150 giao tháng 7)

9100 (9150 giao tháng 7)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo