Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/4/17: Giá NPK ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/4/17: Giá NPK ổn định

Ngày 28/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào bán NPK 5 sao (16-16-8+13S) và NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) lần lượt chào bán ở mức 8200-8300 đ/kg và 8000-8100 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

28/04/17

27/04/17

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8200-8300

8200-8300

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8000-8100

8000-8100

NPK Bình Điền (1 hạt)

8200-8300

8200-8300

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo