Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/12/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/12/2018: Giá SA Trung Quốc bột mịn ở mức 3200 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí