Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/17: Giá NPK ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/11/17: Giá NPK ổn định

Ngày 28/11, tại chợ Trần Xuân Soạn, NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) chào bán ở mức 8500-8700 đ/kg; NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) tạm giữ ở mức 8200-8250 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

                                  

28/11/17

27/11/17

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8200-8300

8200-8300

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8200-8250

8200-8250

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8500-8700

8500-8700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo