Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/10/17: Giá DAP không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/10/17: Giá DAP không đổi

Ngày 28/10, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% tạm giữ ở mức 11200-11250 đ/kg; DAP Đình Vũ 16-45 hạt xanh tạm duy trì ở mức 9100-9200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

28/10/17

27/10/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

11200-11250

11200-11250

DAP xanh Tường Phong 64%

Hết hàng

Hết hàng

DAP Đình Vũ 16-45

9100-9200 (Đen/xanh); 9000-9050 (vàng)

9100-9200 (Đen/xanh); 9000-9050 (vàng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo