Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/09/17: Giá DAP tăng lên

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/09/17: Giá DAP tăng lên

Ngày 28/09, tại Trần Xuân Soạn, giá DAP xanh Hồng Hà 64% tăng lên mức 11400-11500 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

28/09/17

27/09/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

11400-11500 (chỉ mức giá 11200-11250 được chấp nhận)

11100-11200 (giao cuối tháng 9-đầu tháng 10)

DAP xanh Tường Phong 64%

11000 (Sài Gòn); 10900 (Cần Thơ)

10900 tại cảng Cần Thơ (hàng ít)

DAP Đình Vũ 16-45

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo