Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/08/17: Giá DAP duy trì cao

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/08/17: Giá DAP duy trì cao

Ngày 28/08, tại Trần Xuân Soạn, DAP xanh Hồng Hà 64% có giá 10800-11000 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% ở mức 10400-10600 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

28/08/17

26/08/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

10800-11000 (11200-11500 giao giữa tháng 9)

10800-11000 (11200-11500 giao giữa tháng 9)

DAP xanh Tường Phong 64%

 10400-10600

 10400-10600

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo