Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/07/17: Giá DAP tạm thời không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 28/07/17: Giá DAP tạm thời không đổi

Ngày 28/07, tại chợ Trần Xuân Soạn, DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% lần lượt chào bán ở mức 9300-9400 đ/kg và 8900-9100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

28/07/17

27/07/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

9300-9400

9300-9400

DAP xanh Tường Phong 64%

8900-9100

8900-9100

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo