Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/4/17: Giá Urea ổn định yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/4/17: Giá Urea ổn định yếu

Ngày 27/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 6400-6600 đ/kg; 6200-6400 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

27/04/17

26/04/17

Ure Phú Mỹ

6400-6600

6400-6600

Ure Cà Mau

6200-6400

6200-6400

Ure Trung Quốc

5900 (ga Bình Dương)

5900 (ga Bình Dương)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo