Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/12/17: Giá DAP tăng lên

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/12/17: Giá DAP tăng lên

Ngày 27/12, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% tăng lên mức 11600-11650 đ/kg (hàng cũ) và 11800-11900 đ/kg (hàng mới về nhưng chưa ai mua nên hàng gửi kho); DAP Đình Vũ 16-45 hạt xanh tạm duy trì ở mức 9100-9200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

27/12/17

26/12/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

11600-11650 (hàng cũ); 11800-11900 (hàng mới về nhưng chưa ai mua nên hàng gửi kho)

11500-11600

DAP xanh Tường Phong 64%

Khan hàng

Khan hàng

DAP Đình Vũ 16-45

9100-9200 (Đen/xanh); 9000-9050 (vàng)

9100-9200 (Đen/xanh); 9000-9050 (vàng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo