Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/17: DAP không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/11/17: DAP không đổi

Ngày 27/11, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% tạm giữ ở mức 11700 đ/kg; DAP Đình Vũ 16-45 hạt xanh tạm duy trì ở mức 9100-9200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

27/11/17

25/11/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

11700 (có chào 12000 giao tháng 12 nhưng chưa có người mua)

11700 (có chào 12000 giao tháng 12 nhưng chưa có người mua)

DAP xanh Tường Phong 64%

Khan hàng

Khan hàng

DAP Đình Vũ 16-45

9100-9200 (Đen/xanh); 9000-9050 (vàng)

9100-9200 (Đen/xanh); 9000-9050 (vàng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo