Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/07/17: Giá Urea ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/07/17: Giá Urea ổn định

Ngày 27/07, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 6100-6150 đ/kg và 6000-6100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

27/07/17

26/07/17

Ure Phú Mỹ

6100-6150 (giá nhà máy 6050)

6100-6150 (giá nhà máy 6050)

Ure Cà Mau

6000-6100 (giá nhà máy 5900)

6000-6100 (giá nhà máy 5900)

Ure Hà Bắc

5800-5850 (Nguyễn Phan)

5800-5850 (Nguyễn Phan)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo