Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/05/17: Giá DAP tạm chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 27/05/17: Giá DAP tạm chững

Ngày 27/05, tại chợ Trần Xuân Soạn, DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% lần lượt chào bán ở mức 9600-9650 đ/kg và 9200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

27/05/17

19/05/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

9600-9650 (Hoa Phong 9600)

9600-9650 (Hoa Phong 9600)

DAP xanh Tường Phong 64%

9200 (hàng ít)

9200 (hàng ít)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo