Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/7/17: Giá NPK ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/7/17: Giá NPK ổn định

Ngày 26/07, tại chợ Trần Xuân Soạn, NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE) và NPK Việt Nhật (16-16-8+13S) lần lượt chào bán ở mức 8500-8700 đ/kg và 8000-8100 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

26/07/17

25/07/17

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8200-8300

8200-8300

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8000-8100

8000-8100

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8500-8700

8500-8700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo