Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/17: Giá Urea tạm thời ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/5/17: Giá Urea tạm thời ổn định

Ngày 26/05, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 6300-6500 đ/kg; 6000-6100 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

26/05/17

19/05/17

Ure Phú Mỹ

6300-6500  (Tây Nam Bộ 6100-6150)

6300-6500  (Tây Nam Bộ 6100-6150)

Ure Cà Mau

6000-6100 (Tây Nam Bộ 5800-5900)

6000-6100 (Tây Nam Bộ 5800-5900)

Ure Trung Quốc (hạt trong)

5900 (ga Bình Dương)

5900 (ga Bình Dương)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo