Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/4/17: giá Kali tạm chững, nhu cầu yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/4/17: giá Kali tạm chững, nhu cầu yếu

Ngày 26/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Phú Mỹ (miểng), Kali Israel (miểng) chào bán lần lượt ở mức 6700-6750 đ/kg và 6850 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

26/04/17

25/04/17

Kali Phú Mỹ (miểng)

6700-6750

6700-6750

Kali Israel (miểng)

6850

6850

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo