Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/08/17: Giá Urea tạm chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/08/17: Giá Urea tạm chững

Ngày 26/08, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 5900-6150 đ/kg và 5800-5850 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

26/08/17

25/08/17

Ure Phú Mỹ

5900-6150 (kho Cần Thơ 5900)

5900-6150 (Kho Cần Thơ 5900)

Ure Cà Mau

5800-5850 (giá nhà máy 5600)

5800-5850 (giá nhà máy 5600)

Ure Hà Bắc

5600-5700

5600-5700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo