Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/06/18: Giá Urea không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/06/18: Giá Urea không đổi

Ngày 26/06, tại chợ Trần Xuân Soạn, giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 7000-7100 đ/kg; Ure Hà Bắc 6400-6500 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

26/06/18

25/06/18

Ure Phú Mỹ

7000-7100

7000-7100

Ure Cà Mau

7000-7100

7000-7100

Ure Hà Bắc

6400-6500

6400-6500

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo