Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/9/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 25/9, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh hồng hà, 64% ở mức 11000-11200 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% giá 10350-10400 đ/kg; và DAP Đình Vũ xanh ở mức 8700 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

25/9/2019

24/9/2019

DAP xanh hồng hà, 64%

11000-11200

11000-11200

DAP xanh Tường Phong 64%

10350-10400 (hàng ít, giá 10350 tháng 10 có hàng)

10350-10400 (hàng ít, giá 10350 tháng 10 có hàng)

DAP Đình Vũ xanh

8700

8700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo