Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/17: Giá DAP tạm giữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/7/17: Giá DAP tạm giữ

Ngày 25/07, tại chợ Trần Xuân Soạn, DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% lần lượt chào bán ở mức 9450-9600 đ/kg và 9000-9200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

25/07/17

24/07/17

DAP xanh Hồng Hà, 64%

9450-9600

9450-9600

DAP xanh Tường Phong 64%

9000-9200

9000-9200

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo