Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/17: Giá Urea chững, hàng bán chậm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/5/17: Giá Urea chững, hàng bán chậm

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí