Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/4/17: giá Urea chững, thị trường trầm lắng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/4/17: giá Urea chững, thị trường trầm lắng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí