Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/4/17: giá Urea chững, thị trường trầm lắng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/4/17: giá Urea chững, thị trường trầm lắng

Ngày 25/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 6400-6600 đ/kg; 6200-6400 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

25/04/17

24/04/17

Ure Phú Mỹ

6400-6600

6400-6600

Ure Cà Mau

6200-6400

6200-6400

Ure Trung Quốc

6400-6500

6400-6500

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo