Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/4/17: Giá DAP chững, nhu cầu thấp

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/4/17: Giá DAP chững, nhu cầu thấp

Ngày 25/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, DAP xanh Hồng Hà 64%, DAP xanh Tường Phong 64% lần lượt chào bán ở mức 9700-9750 đ/kg và 9300-9350 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

25/04/17

24/04/17

DAP xanh hồng hà, 64%

9700-9750 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan, Gia Vũ 9700-9750)

9700-9750 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan, Gia Vũ 9700-9750)

DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao)

9300-9350 (Nguyễn Duy 9400-9500)

9300-9350 (Nguyễn Duy 9400-9500)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo