Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/12/17: Giá Kali không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/12/17: Giá Kali không đổi

Ngày 25/12, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Israel (miểng) chào bán ở mức 6920-6930 đ/kg (mua trên 500 tấn) và 7100 đ/kg (lượng mua ít)

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

25/12/17

23/12/17

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7000

6900-7000

Kali Nga (miểng)

6900-7000

6900-7000

Kali Israel (miểng)

6920-6930 (mua trên 500 tấn); 7100 (lượng mua ít)

6920-6930 (mua trên 500 tấn); 7100 (lượng mua ít)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo