Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/01/18: Giá Urea không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 25/01/18: Giá Urea không đổi

Ngày 25/01, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 6850-7050 đ/kg và 6900-7100 đ/kg; Urea Hà Bắc ở mức 6600-6700 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

25/01/18

24/01/18

Ure Phú Mỹ

6850-7050 (tại kho trung chuyển TNB 6850-6900)

6850-7050 (tại kho trung chuyển TNB 6850-6900)

Ure Cà Mau

6900-7100 (lệnh nhà máy 6800)

6900-7100 (lệnh nhà máy 6800)

Ure Hà Bắc

6600-6700

6600-6700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo