Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/4/17: giá Urea chững, giao dịch trầm lắng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/4/17: giá Urea chững, giao dịch trầm lắng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí