Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/4/17: giá Kali chững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/4/17: giá Kali chững

Ngày 24/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Phú Mỹ (miểng), Kali Israel (miểng) chào bán lần lượt ở mức 6900-7000 đ/kg và 6850-6900 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

24/04/17

22/04/17

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7000

6900-7000

Kali Israel (miểng)

6850-6900

6850-6900

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo