Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/17: Giá Kali tạm thời ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/11/17: Giá Kali tạm thời ổn định

Ngày 24/11, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Nga (miểng), Kali Israel (miểng) lần lượt chào bán ở mức 6900-7000 đ/kg và 7100 đ/kg

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

24/11/17

23/11/17

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7000

6900-7000

Kali Nga (miểng)

6900-7000

6900-7000

Kali Israel (miểng)

7100

7100

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo