Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/04/18: Giá Kali giảm xuống

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/04/18: Giá Kali giảm xuống

Ngày 24/04, tại chợ Trần Xuân Soạn, Kali Israel (miểng) chào bán ở mức 6800-7050 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

24/04/18

23/04/18

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7100

6900-7100

Kali Nga (miểng)

7000-7100

7000-7100

Kali Israel (miểng)

6800-7050 (6800 chào cầu cảng)

7000-7050

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo