Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/01/18: Giá DAP không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 24/01/18: Giá DAP không đổi

Ngày 24/01, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Hồng Hà 64% tạm giữ ở mức 12500-12900 đ/kg; DAP Đình Vũ 16-45 hạt xanh tạm duy trì ở mức 9100-9200 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

24/01/18

23/01/18

DAP xanh Hồng Hà, 64%

12500-12900 (12500 Nguyễn Phan; 12700-12900 Hồng Vân)

12500-12900 (12500 Nguyễn Phan; 12700-12900 Hồng Vân)

DAP Phú Mỹ

10000-10500

10000-10500

DAP Đình Vũ 16-45

9100-9200 (Đen/xanh); 9000-9050 (vàng)

9100-9200 (Đen/xanh); 9000-9050 (vàng)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo