Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/9/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 23/9, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh hồng hà, 64% ở mức 11250-11300 đ/kg, DAP xanh Tường Phong 64% giá 10300-10350 đ/kg; và DAP Đình Vũ xanh ở mức 8800 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

23/9/2019

21/9/2019

DAP xanh hồng hà, 64%

11250-11300

11250-11300

DAP xanh Tường Phong 64%

10300-10350

10300-10350

DAP Đình Vũ xanh

8800

8800

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo