Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/7/2019: Giá DAP không đổi
 

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/7/2019: Giá DAP không đổi

Ngày 23/7, tại Trần Xuân Soạn, chào giá DAP xanh Tường Phong 64% giữ ở mức 10700-10800  đ/kg, DAP Kailin vàng 64% giá 11500 đ/kg; DAP Kailin đen 64% ở mức 12700-12900 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2019, Vnd/kg

 

23/7/2019

22/7/2019

DAP xanh Tường Phong 64%

10700-10800

10700-10800

DAP Kailin vàng 64%

11500

11500

DAP Kailin đen 64%

12700-12900

12700-12900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo