Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/17: Giá Urea tạm thời không đổi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/11/17: Giá Urea tạm thời không đổi

Ngày 23/11, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau tạm giữ ở mức 6800-7100 đ/kg và 6600-7100 đ/kg; Urea Hà Bắc ở mức 6600-6700 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

23/11/17

22/11/17

Ure Phú Mỹ

6800-7100 (hàng ít)

6800-7100 (hàng ít)

Ure Cà Mau

6700-7000 (hàng ít)

6700-7000 (hàng ít)

Ure Hà Bắc

6600-6700

6600-6700

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo