Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/09/17: Giá Urea tạm giữ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chợ Trần Xuân Soạn ngày 23/09/17: Giá Urea tạm giữ

Ngày 23/09, tại chợ Trần Xuân Soạn, chào giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau ở mức 6200-6800 đ/kg và 6000-6600 đ/kg.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

 

23/09/17

22/09/17

Ure Phú Mỹ

6200-6800

6200-6800

Ure Cà Mau

6000-6600

6000-6600

Ure Hà Bắc

5950 (Nguyễn Phan)

5950 (Nguyễn Phan)

Nguồn: Agromonitor tổng hợp

Tin tham khảo